Vårtor på händer

Vårtor på händer och fingrar kommer i många olika varianter. Gemensamt för samtliga är att de till 99% inte förknippas med någon hälsorisk, utan är ett kosmetiskt störande i första hand. Bland de vårtor som förekommer på händer är den vanliga vårtan (verruccae vulgaris) mest förekommande. Andra typer av vårtor som påträffas relativt ofta är platta vårtor (verruccae plana) samt perinungal vårtor. Vanliga vårtor är lätta att känna igen, och de andra varianterna är lätta att skilja från veruccae vulgaris. Peringual vårtor är lätta att urskilja från verucca vulgaris och verucca plana då de till skillnad från de andra typerna sitter runt eller under naglarna. Om du är nyfiken på vilka vårmedel man kan använda mot vårtorna, kolla på våran jämförelse av populära vårtmedel

Handvårtans utseende och symtom
Platta vårtor ser ut som rödbruna eller hudfärgade, lätt upphöjda runda förhårdnader. Dom är i regel små, mellan 2-5 mm i diameter. De kan förekomma ensamma eller i stora grupper över 100 stycken beroende på hur allvarlig infektionen är. De ger i de flesta fall inte upphov till smärta eller ömmande. Denna typ av vårtinfektion kan sprida sig genom rakning av skägg eller ben. När man beskriver hur allvarlig infektionen är talar man om tre olika nivåer:

  • Mild infektion beskrivs som en eller ett fåtal vårtor som inte ömmar eller gör ont.
  • Medel eller måttlig infektion är när det finns mellan 10 till 100 smärtfria vårtor.
  • Svår infektion beskrivs när det finns mer än 100 vårtor som gör ont. Denna grad av infektion kan göra tillräckligt ont för att sätta begränsningar i
    det dagliga livet.

Vårtor på händer är lättbehandlade
Veruca vulgaris och verruca plana svarar bra på receptfria vårtmedel, och vårtor på händer behandlas på samma sätt som vårtor på andra delar på kroppen. Medel baserade på salicylsyra och frysbehandlingar funkar utmärkt mot båda typer. Vidare kan Homeopatiska läkemedel med anti-bakteriell effekt fungera mot verruca plana. Det är väldigt sällan som läkare behövs kontaktas eller använda sig av kliniska behandlingar för att åtgärda problem med de två nämnda typerna. Om någon av dessa åtgärder behövs finns det en mängd olika typer av behandlingar, för att nämna några:

  • Diaterimi, bränning med elektricitet.
  • kryokirurgi, nedfrysning med flytande kväve.
  • Använda laser för att strypa blodtillförsel till vårtorna.
  • TillŠmpning av medciner som innehåller kantardin, podofyllin,tretnoin m.f.l

Perinungal vårtor är generellt svårbehandlade
Den typ av vårtinfektion som drabbar händerna som är svårast att behandla är perinungal vårtor. De svarar väldigt dåligt på receptfria medel. Om man drabbas av denna typ av vårtinfektion bör man testa en eller två behandlingar med receptfria vårtmedel, men om det inte hjälper är det bästa sättet att för effektiv behandling att kontakta läkare eller vårdcentral.