Ta bort vårtor

Ta bort vårtor med tålamod som medel
Det finns finns få åkommor som kan upplevas så missprydande och fula som vårtor. Vårtor i ansiktet, på händer samt större vårtor kan få drabbade individer att känna sig obekväma i sociala situationer samt sänka självkänslan. I de flesta fall försvinner vårtor av sig själv, men det kan ta från ett par månader upp till flera år. Många har inte nog med tålamod att vänta flera år för att fula vårtor ska försvinna av sig själv. Vårtor är först och främst ett kosmetiskt problem, och är inte förknippade med några hälsorisker.

Det kan ta lång tid att avlägsna vårtor
För att åtgärda problemet med bästa möjliga resultat finns det ett par saker att ta hänsyn till. Det första som måste tas hänsyn till är vad för sorts vårta som ska åtgärdas. Olika sorter svarar mycket annorlunda på behandlingar och vårtmedel. Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar. Det kan ta lång tid och behövas många behandlingar för permanent borttagning, men det kan även gå snabbt och räcka med en behandling. En av de effektivare receptfria behandlingarna som fungerar på de flesta vårtor är Scholl freeze. Vill du läsa mer om andra vårtmedel hittar du mer information här.

Olika vårtor är olika svåra att få bort
Vårtor som svarar sämst på behandling är vårtor runt och under naglar, mosaikvårtor samt plantarvårtor. De två sistnämnda drabbar oftast fötterna och vårtor runt eller i naglar kan dyka upp på både händer och fötter. Om man drabbas av någon av dessa typer av vårtor fungerar receptfria medel med varierande resultat, men det är alltid värt ett försök. Om upprepade behandlingar inte hjälper kan bör läkare rådfrågas.

Räkna med 70-75% chans till seger mot vårtinfektionen
Vanliga vårtor svarar mycket bra på receptfria behandlingar, läkare behövs mycket sällan kontaktas för vidare vård. Upp till 70-75 % av alla vanliga vårtor försvinner för gott efter behandling med receptfria vårtmedel. De två populäraste varianterna av receptfria behandlingar är baserade på salicylsyra och aersolbaserade frysmedel. Medel med salicylsyra kan köpas som salvor, droppar, gel samt plåster. Behandlingen appliceras på vårtan och salicylsyran löser upp vårtans vävnad, efter att verkat en liten stund torkar man av området och hela eller delar av vårtan försvinner. Frysbehandlingar sprayas på vårtan och kylan dödar vårtans vävnad som faller av, efter att ha verkat ett tag skrapar man av området för att få bort den döda vävnaden. Båda salicylsyra och frysmedel är säkra och skonsamma, men det är mycket viktigt att noggrant följa ansningarna för respektive produkt för bästa resultat och undvika bieffekter.

Platta vårtor (även kallade verrucae plana) är lätta att ta bort med receptfria vårtmedel. Medel med salicylsyra samt frysmedel fungerar båda utmärkt. Vad som kan vara lite besvärligt med denna typ av vårtor är att de har en tendens att komma tillbaka efter behandling oftare än vanlig vårtor.

Avlägsna vårtor kirurgiskt / operera vårtor
I de fall där receptfria medel inte biter på vårtorna finns medicinska ingrepp och receptbelagda mediciner att använda mot dessa besvärliga fall. Mediciner mot vårtor stärker kroppens immunförsvar mot HPV för att på den vägen ta bort vårtor. I de mest besvärliga fallen används ett par olika metoder för att åtgärda problemet. För att nämna några:

Kirurgi används att skära bort vårtor. Man skär helt enkelt under lokalbedövning bort vävnaden som ärdrabbad av vårtviruset. Ofta används denna metod tex på hälen när fotvårtor vuxit sig till fler cm i diameter. Efter ingreppet finns där ett stor sår som ska läka vilket kan ta ett par veckor. Metoden är tillämpbar när vårtan påverka gång och smärtar.

Kryokirugi använder flytande kväve eller andra ämnen med liknande effekt för att frysa ner och döda vårtans vävnad. Denna metod ger motsvarande brännskador och smärtar ofta mer efter behandling än ett kirurgiskt avlägsnande (ovan) av vårtvävnaden. Metoden är effektiv men kan ge större ärr. Det är en bedömningsfråga för kirurgen vilken metod som ska användas, men generellt åtgärdas enbart vårtor på fotsulan på detta sätt.

Diatermi använder sig av en elektrisk ström för att hetta upp och döda vävnad i vårtan. En metod som används i USA flitigt och i många fall på skönhetssalonger utan legitimerade läkare. Diatermis effektivitet diskuteras flitigt och denna metods resultat är omtvistade.