Kondylom symptom

Kondylom är en könssjukdom som är mycket vanligt förekommande. Efter Klamydia och Könsherpes är kondylom den vanligaste könsjukdomen i Sverige och på många andra ställen i världen.

Tydliga symptom på kondylomsmitta
Det är relativt lätt att avgöra om man just drabbats av kondylom. Symptomen är desamma hos män och kvinnor, små vårtor bildas på eller runt könsorganen som regel. Normalt tar det några veckor till månader efter smittotillfället innan man börjar utveckla små vårtliknande strukturer. Vårtorna brukar ofta uppstå i flertal och är rosa till hudfärgade i tonen. Oftast är de runda eller flärpliknande och små, några millimeter stora. Män brukar få vårtkluster runt ollonkanten och på penisskaftet. Kvinnor och homosexuella män bruka utveckla vårtor runt anus samt hos kvinnor på blygdläppar och runt slidöppningen.

Lätt klåda vanligt
Båda kön drabbas ofta av kliande vårtor och sveda vid samlag i områden som drabbats av könsvårtor. Besvären är ofta större ju mer drabba man är av infektionen. Ibland om kondylom infektionen blir utbredd kan man bilda ordentliga vårtkluster. Vårtorna kan börja växa ovanpå varandra och bli allt större. Om du drabbas på detta sätt kan du smittats av en mer ovanlig sort än HPV 6 som orsakar de mesta kondylom utbrotten. Generellt kan man säga att ditt immunförsvar bestämmer hur du drabbas.

Många personer är nästan symptomlösa
En del personer som drabbas av kondylom utvecklar nästan inga symptom. I varje fall är symtomen så få att personen i fråga själv inte märker att hon/han är smittad. Detta beror på att immunförsvaret effektivt hindrar HPV viruset från att bilda vårtstrukturer. Trots detta är personen ändå smittad och kan överföra kondylomen på andra vid sexuellt umgänge. Hur stor denna tysta grupp av kondylomsmittade är kan vara mycket svårt att bedöma. Det kan vara
så att fler personer går omkring med stealthkondylom än vanliga synliga könsvårtor.