Kondylom (könsvårtor)

Humant papillomvirus (HPV), är en virus infektion som drabbar huden i vårtform. De flesta stammar av HPV orsakar plantar (fotvårtor) eller handvårtor. Några varianter kan orsaka vårtor på könet, s.k kondylom. Vårtor på könet kan behandlas med säkra läkemedel som har kliniskt bevisad effekt, exempelvis Condyline. De riktig allvarliga sorterna av HPV i underlivet kan orsaka cancer i livmoderhalsen. Även ändtarmscancer samt peniscancer tros kunna orsakas av HPV viruset.

40 varianter av köns HPV
Det finns idag ett 40 tal varianter av HPV som infekterar underlivet. Faktum är att HPV den mest utbredda könsjukdomen i världen. De flesta självläker inom några år men ca 10% får allvarliga problem som tex cancer. Ungefär hälften av de kända könsvarianterna av HPV kan orsaka cancer eller celförändringar, i synnhet på slemhinnan i livmoderhalsen. Särskilt HPV 16 och 18 är två varianter som är kända för att orsaka nästan 70% av cancerfallen i livmoderhalsen.

Folkhalsomyndigheten-källhänvisning

Kondylom finns i få varianter
Klassiska varianter könsvårtor orsakas av en handfull HPV virus. HPV 6 ligger bakom de flesta fall och ger vårt liknande strukturer på könet. Just HPV 6 är en mycket utbredd variant av kondylom och chansen är stor att det är den variant man drabbas av om du har fått könsvårtor.

Symtom vid HPV-infektion och kondylominfektion i underlivet
De flesta som drabbas av HPV i underlivet märker ingenting. Infektionen läker ut av sig själv och har du otur drabbas du längre fram i livet av cellförändringar i livmoderhalsen som kan leda till cancer. Har du drabbats av kondylom (HPV-6) börjar små vårtor växa fram på könsorganet, men vårtor kan även växa i mellangården och runt analöppningen.

kondylom kvinna
Normalt kondylomfall (kvinna)

Vid misstänkt kondylom infektion kontaka alltid vårdpersonal
Vårdguiden nås på telefon 08-320 100.
För råd med tolk på arabiska, ring 0771-1177 90.
För råd med tolk på somaliska, ring 0771-1177 91.